Klachtenregeling

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten.

De interne vertrouwenspersoon

De contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?

 • luisteren naar de klacht;
 • informatie geven over de klachtenprocedure;
 • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
 • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
 • contact houden met de leerling/ouders.

De interne contactpersoon van onze school is:

Juf de Jong: J.dejong@cbs-oranjenassau.nl 

De externe vertrouwenspersoon

U kunt ook een van onze externe vertrouwenspersonen inschakelen.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

 • Zo nodig bemiddelen;
 • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
 • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie of bij aangifte bij de (zeden)politie;
 • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
 • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
 • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Naam: Minke Vellinga
tel: 06-50602639
E-mail: m.vellinga@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl

 

Bij afwezigheid van mevr. M. Vellinga:

Naam: Anita Pellenkoft
Tel: 06-10097476
E-mail: a.pellenkoft@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl

 

Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111

 

Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs is er één loket beschikbaar. Dit loket heet afgekort GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 386 16 97

www.gcbo.nl

E-mail: info@gcbo.nl

 

Onze externe vertrouwenspersoon is de schoolarts, mw. Brisa Smits

Jeugdarts 0-19 jaar CJG Rijnmond
Locatie Goeree-Overflakkee
Juliana van Stolberglaan 19
3241 GL Middelharnis

Tel.: 0187-488075
GSM: 06-13278157
Email: b.smits@cjgrijnmond.nl