Schooltijden

Momenteel hanteren we wegens het COVID-19 virus het continurooster.

Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 14:00

Elke dag inloop van 8:20 - 8:30

Groep 1 en 2 zijn op woensdag vrij

Groep 3 en 4 hebben op woensdag tot 12:00 les

absentie

Graag uw kind 's morgens voor 8:15 per mail (met duidelijke reden) afmelden.

Binnenkort komt er een mogelijkheid via de app.

Gymlessen:

Voor onze gymlessen maken we gebruik van de gymzaal achter OBS 'de Pannebakker'. 

Groep 1/2 gymt in ons eigen speellokaal. Zij nemen hun gymtas vóór elke vakantie weer mee naar huis.

Alle leerlingen zijn verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen. Voor de onderbouw voldoen stevige gymschoenen.

groep 3/4: woensdag 11:00 - 12:00

groep 5a, 5b/6: vrijdag om 13:00 - 14:00

groep 7/8: vrijdag om 11:00 - 12:00

Juf van Daalen vezorgt de gymlessen aan groep 3/4,

meester de Bakker de groepen 5,6,7 en 8

 

De schoolvakanties van dit jaar kunt u vinden in onze kalender