Schooltijden

Op onze school hebben we het 5-gelijke dagen rooster.

Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 14:00

Elke dag inloop van 8:20 - 8:30

Groep 1 en 2 zijn op woensdag vrij

absentie

Graag uw kind 's morgens voor 8:15 per mail (met duidelijke reden) afmelden.

Binnenkort komt er een mogelijkheid via de app.

Gymlessen:

Voor onze gymlessen maken we gebruik van de gymzaal achter OBS 'de Pannebakker'. 

Groep 1/2 gymt in ons eigen speellokaal. Zij nemen hun gymtas vóór elke vakantie weer mee naar huis.

Alle leerlingen zijn verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen. Voor de onderbouw voldoen stevige gymschoenen.

groep 3: maandag

groep 4/5 en 6: vrijdag

groep 7/8: maandag en vrijdag

 

 

De schoolvakanties van dit jaar kunt u vinden in onze kalender