In de geschiedenis van de school is de eerste datum die we in het archief tegenkomen, die van 12 december 1951. Daar is sprake van aansluiting bij de commissie van beroep. Het is door Burgemeester van Hofwegen die vanaf 1947 burgemeester van Nieuwe Tonge is en politiek aangesloten bij Partij van de Arbeid dat de roep om een christelijk bassisschool weer gaat leven en uiteindelijk op 20 december een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Nieuwe Tonge.

Uit de brief van 15 februari blijkt dat er al 85 kinderen zijn opgegeven en daarom een gebouw van minstens 4 lokalen nodig is. Op 1 april 1954 is de oprichting van de christelijk school een feit.

Op 1 april 1954 werd ‘De vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Nieuwe Tonge’ opgericht. Na de zomervakantie van 1955 ging de eerste kleuterklas van start onder de naam Benjamin. In 1985, toen de wet op het basisonderwijs van kracht werd, zijn de lagere school en de kleuterschool ondergebracht onder de naam Oranje Nassauschool en gaan vanaf dat moment verder als basisschool.

In 2006 zijn de School met de Bijbel te Sommelsdijk en de Groen van Prinstererschool te Middelharnis gefuseerd. In 2009 sloot De Regenboog uit Melissant zich hierbij aan. In 2010 gevolgd door de Prins Johan Friso te Herkingen en de Oranje Nassauschool te Nieuwe Tonge. Deze vijf scholen vormden samen een vereniging.

Deze vereniging is met ingang van 1 januari 2013 gefuseerd met de verenigingen van de Prins Mauritsschool te Dirksland, de Eben-Haëzerschool te Goedereede en de stichting van Het Kompas te Stellendam. Na deze fusie is de vereniging overgegaan in een Stichting, Kindwijs genoemd.

In 2016 is er gefuseerd met de besturen van De Bron uit Oude Tonge, de Bosseschool uit Middelharnis, Zomerland uit Stellendam, Albert Schweitzer uit Stad a/h Haringvliet en ’t Kompas uit Den Bommel. Onder Kindwijs vallen nu 13 Protestants Christelijke Basisscholen.

meester Gravendeel met zijn klas rond 1970.