Op onze school kunnen de leerlingen meedenken en adviseren over zaken waar zij direct mee te maken hebben. Elke 2 maanden wordt er direct na schooltijd met de leerlingenraad vergaderd. 

Deze leerlingeraad wordt aan het begin gekozen. Uit elke groep van 6-8 wordt er 2 afgevaardigd naar de leerlingraad.

Voorbeelden van onderwerpen die binnen de leerlingenraad gekozen worden zijn:

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. 
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 
 • Leden van de leerlingenraad kunnen worden aangesproken 
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen. 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de medezeggenschapsraad of het team. 
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 
 • Invulling van de vrijdag voor een vakantie. 
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.