Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop ouders en leerkrachten elkaar spreken; de startgesprekken en de voortgangsgesprekken. Daarnaast houdt de leerkracht ouders op de hoogte van het wel en wee in de klas door regelmatig nieuws te delen via de app. 

Natuurlijk kan het nodig zijn dat ouders en leerkrachten elkaar vaker spreken. We houden als school erg van korte lijntjes; een (bel)afspraak is zo gemaakt.