Het team van de Oranje Nassauschool zet zich in om de visie en de missie van onze school in de praktijk vorm te geven. In het team bestaan de volgende functie en taken:

Schoolleiding

De schoolleiding van de Oranje Nassauschool wordt gevormd door de directeur.

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke persoon voor het onderwijs in de groep. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert aan de IB-er, de schoolleiding en de ouders.

ICT-er

De ICT-er organiseert en begeleidt de activiteiten binnen onze school rond informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Interne begeleider (IB-er)

De IB-er, coördineert de leerlingenzorg. De inhoud en verantwoordelijkheden van deze functie worden nader beschreven in alinea 5.9.

Onderwijsassistenten

Deze werkt volgens een rooster in alle groepen. Hij kan kinderen individueel begeleiden, of met kleine groepen werken, ook kan hij ondersteunen in de klas tijdens b.v. de rekenles. Ook kan een OA in de kleuterklas ( instroomgroep) lesgeven.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) bewaken en coördineren de zorg om de veiligheid in en om de school. Op de ONS beschikken we over drie gecertificeerde BHV-ers. Jaarlijks voeren we een ontruimingsoefening uit.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Op onze school is juf Lianne De Jong de vertrouwenspersoon : l.dejong@cbs-oranjenassau.nl