Welkom op CBS Oranje Nassau

Een toekomst van ONSchatbare waarde

Welkom op onze website

Hartelijk welkom op de website van onze school. De Oranje Nassauschool is een kleine dorpsschool die op grond van Gods Woord het onderwijs wil vormgeven. Kernwaarden voor onze school zijn gezamelijkheid, geborgenheid, openheid en ruimte. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Binnen deze waarden bieden we ruimte aan een verscheidenheid aan achtergronden en persoonlijkheden, daarom allemaal verschillende personen in het logo.

Als school die middenin een dorpsgemeenschap staat, willen we als team samen met onze ouders en bestuursleden zorgdragen voor onze leerlingen. Het gaat om een gemeenschappelijk bezit. De school van en voor de leerlingen, ouders, bestuursleden en teamleden en daarom noemen we onze school ook wel ONS. 

Nieuwsgierig geworden? We nodigen u uit, namens het team en de leerlingen een kijkje te nemen en met ONS kennis te maken.

 

Ankie van Wageningen


directeur

Over onze school

126

Leerlingen

Leerlingen

15

Medewerkers

Medewerkers

6

Groepen

Combigroepen

Onze teamleden