Nieuwsbericht

Paasviering

Door Martijn de Bakker

Beste ouders,

Vanmorgen stonden we samen stil bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. We mochten samen zingen en vertellen over Zijn sterven, maar ook van Zijn opstanding. 

De leerlingen hebben erg mooi gezongen en er werd goed geluisterd naar de vertelling van juf Houweling. 

We hebben een aantal foto's gemaakt om u een indruk te geven van onze paasviering

 

Hartelijke groet,

 

 

Team ONS