Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 28

Door Martijn de Bakker

Nieuwsbrief 28
      

     Oranje Nassauschool

     Donderdag 1 april 2021
Beste ouders/verzorgers,

 

NIEUWE LEERLING 

Benthe Kraak, zusje van Anna (gr. 8) en Willemijn (gr. 5), is vorige week zaterdag 4 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd. Ze zit in de instroomgroep bij juf Astrid. We wensen haar een fijne tijd op school toe.

 

PAASVIERING EN ONTBIJT

Vanmorgen stond er een heerlijk ontbijt voor ons klaar! We hebben gesmuld! We bedanken alle moeders en juffen, die dit hebben geregeld en voor ons klaargemaakt!

 

GELD VOOR DE ADOPTIEKINDEREN

In de maand maart hebben we € 125,50 opgehaald voor de adoptiekinderen. Bedankt allemaal! Denken jullie eraan om ‘s maandags geld mee te nemen? 

 

WEBSITE 

De nieuwe website is klaar. Het is een website van Kindwijs, daaronder hangen alle scholen. U kunt inloggen op www.kindwijs.org

Dan ziet u eerst het algemene gedeelte, als u onderaan de ONS aanklikt, komt u op het gedeelte van onze school. 

Daar staan ook algemene berichten, hierin staat vermeld, wie dit heeft geschreven. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor onze eigen berichten en de vulling van het gedeelte van de eigen school. Mocht u nog fouten zien, dingen missen, dan kunt u dit aangeven bij meester De Bakker - m.debakker@cbs-oranjenassau.nl

 

AANMELDEN VO 

De ouders van de leerlingen van groep 8 weten het advies voor het VO en kunnen hun kind aanmelden bij het VO. Graag z.s.m., dan kunnen ze op de P.M. de klassen in gaan delen en alles regelen voor het volgende schooljaar. 

 

QUARANTAINE

De meeste kinderen van groep 7/8 hebben zich laten testen. Gelukkig kregen ze allemaal een negatieve uitslag. De lessen worden nu weer op school gegeven. Kinderen, die nog thuis zitten, krijgen hun werk aangeleverd. Dat geldt ook voor kinderen uit andere groepen. Het ontbijt van vanmorgen is zelfs thuisbezorgd. GROEP 7 NIO 

Op dinsdagmorgen 6 april wordt de NIO en de NPV-J bij de leerlingen van groep 7 afgenomen. Groep 8 werkt dan thuis, want we hebben in school geen ruimte om deze leerlingen volgens de geldende regels les te geven. 

 

EERDER UIT

Op dinsdag 6 april hebben alle leerlingen, behalve de kinderen uit de instroom, tot 13.00u les. Neem gewoon je lunchpakket mee. De leerkrachten hebben vanaf 13.30u een studiemiddag over Meer- en Hoogbegaafdheid. 

 

OUDERBIJDRAGE

Afgelopen dinsdag hebben alle oudste schoolgaande kinderen uit het gezin de brief over de ouderbijdrage meegekregen. We hopen dat u deze bijdrage over wilt maken! Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

SCREENING LOGOPEDIE 

Op vrijdag 16 april worden de leerlingen van groep 2 gescreend door de logopedist. Ze hebben hier van de week informatie over ontvangen. Vult u de vragenlijst in en geeft u die aan juf Elly?  

 

NIEUWS VAN SPORTTEAM GO 

Van Sportteam GO kreeg ik de volgende informatie door: 

Sportteam GO heeft voor u en de leerlingen van uw school een sportieve nieuwsbrief gemaakt met allerlei mededelingen voor de komende tijd.

Er staan ook onderwerpen in waarbij wij u om reactie vragen.

Als u de brief door wilt lezen en reactie doorgeeft waar nodig, zien wij dit graag voor vrijdag 16 april tegemoet.

 

Buurtsport in april 

Bewegen en spelen maakt kinderen blij en is ook heel gezond. Wist je al dat de beweegrichtlijn voor kinderen iedere dag minimaal een uur bewegen en drie keer per week spierversterkende oefeningen doen is?

 

Iedere twee weken komt Sportteam GO naar jouw buurt en staan ze klaar met de leukste spelletjes en sporten. Kom jij ook naar de buurtsport om lekker te bewegen en te ontdekken wat je allemaal leuk vindt? Meld je aan via de website www.gosportencultuur.nl.

 

De buurtsport in Nieuwe Tonge is op dinsdag 13 april om 14:45 uur op het sportveld aan de koningin Julianastraat en is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Let op! De buurtsport is dus 45 minuten eerder dan u van ons gewend bent.

 

Wilt u bovenstaande tekst over de buurtsport weer via een nieuwsbrief, WhatsApp, Parro of ander communicatiemiddel delen met de leerlingen en ouders?

           

Schoolvoetbal 2021

Ondanks alle maatregelen op dit moment willen wij kijken wat de opties zijn om schoolvoetbaltoernooien te organiseren op Goeree-Overflakkee.

De planning is om dit in juni te organiseren in eigen gemeente, er volgen geen district- en regiofinales buiten Goeree-Overflakkee.

Zodra schoolteams en voetbalverenigingen zich hebben aangemeld voor deelname/organisatie aan een toernooi, willen we dit zo lokaal mogelijk indelen voor de teams.

Eventueel willen wij ook nog een finaleronde organiseren, waarbij alle winnaars per leeftijdscategorie een finalemiddag spelen.

 

Zoals gewend in voorgaande jaren, willen we de deelnemers als volgt indelen:

 

  • Jongens groep 5/6
  • Meisjes groep 5/6
  • Jongens groep 7/8
  • Meisjes groep 7/8

 

Voorgaande jaren is het altijd zo geweest dat de toernooien op woensdagmiddag plaatsvonden.

Maar omdat veel scholen met een continue rooster werken, zou dit een belemmering kunnen zijn.

Wij horen dan ook graag van u of het een optie is om met uw schoolvoetbalteams op woensdagmiddag deel te nemen aan een toernooi.

 

Vooralsnog is deze mail om te peilen hoe scholen er tegenaan kijken om deel te nemen aan een eilandelijk schoolvoetbaltoernooi.

Waarbij wij de corona maatregelen uiteraard goed in de gaten houden en ons daar te allen tijde aan houden met de organisatie.

 

In 2022 is het de planning dat het schoolvoetbal anders aangeboden wordt door o.a. verschillende sportmogelijkheden toe te voegen, zodat kinderen met meerdere sporten kennis kunnen maken.

Meer informatie hierover volgt nog.

 

Wij vernemen graag uw reactie op de planning voor het schoolvoetbal.

 

Groepen 8 sportdag

Voorgaande schooljaren werd bij de verenigingen in de Van Pallandtpolder in Middelharnis een Groepen 8 sportdag georganiseerd door Jongerenwerk ZIJN GO, Sportteam GO, sportverenigingen en andere samenwerkende partijen.

Dit ter kennismaking en voorbereiding op de middelbare schooltijd voor deze leerlingen.

 

Vanwege de Corona Maatregelen en de vele partijen die hierbij samenwerken is besloten het evenement dit jaar helaas niet te organiseren.

Wij hopen uiteraard dat dit volgend jaar wel weer kan.

 

Activiteiten meivakantie

Ook dit jaar organiseert Sportteam GO weer sportieve activiteiten in de meivakantie.

Wij zijn druk met de voorbereidingen en de informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

  

Alvast bedankt voor uw reactie en met sportieve groet, 

Jonne Bergsma

 

 

TENSLOTTE

Morgen en a.s. maandag hebben we vrije dagen, omdat het Goede Vrijdag en 2e Paasdag is. 

We wensen u allemaal goede en gezegende dagen toe. Ondanks alle beperkingen mogen we toch elke keer het Woord van God horen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Maar ook over de Opstanding uit de doden. Iedereen veel sterkte in alle dingen toegewenst!

We hopen iedereen a.s. dinsdag weer te ontmoeten. Om 8.30u willen we met de lessen starten, komt u op tijd? 

 

Een hartelijke groet van het team,

Ankie van Wageningen