Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 27

Door Martijn de Bakker

Nieuwsbrief 27

Oranje Nassauschool

Vrijdag 26 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,


NIEUWE LEERLING
Dinsdag is Mees den Ouden op school gekomen, want maandag werd hij 4 jaar. Hij zit bij juf
Astrid in de groep. Nog van harte gefeliciteerd en een fijne tijd op de ONS toegewenst.


AFSCHEID LEERLING
Gabriella van Dijk gaat verhuizen naar Herkingen. Vanaf volgende week gaat ze naar de PJF,
we wensen je het allerbeste en een leuke tijd daar op school toe.


VERKEERSOUDERS BEDANKT
We willen onze verkeersouders en verdere hulp hartelijk bedanken voor de verkeerslessen
op het plein en in het dorp. Fijn, dat het toch door kon gaan.


PAASVIERING EN ONTBIJT
Donderdag 1 april willen we in de groepen de Paasviering houden. Het Paasverhaal wordt
verteld, liederen gezongen en een verwerking gemaakt. We gaan die morgen beginnen met
een ontbijt op school. De kinderen ontbijten niet thuis, ze hoeven niets mee te
brengen, ook niet voor de pauze. De AC regelt en verzorgt alles. De kinderen brengen
wel een LUNCHPAKKET mee voor tussen de middag. We verwachten de kinderen op de
gewone tijd op school.


AANMELDEN VO
De ouders van de leerlingen van groep weten het advies voor het VO en kunnen hun kind
aanmelden bij het VO. Graag voor 1 april a.s.


QUARANTAINE
Groep 7/8 en de leerkrachten zitten in quarantaine, want er is een leerling positief getest. De
meeste leerlingen gaan a.s. maandag testen en kunnen bij een negatieve uitslag vanaf
dinsdag weer naar school komen. Als ze niet gaan testen, zijn ze volgende week nog de hele
week thuis.

INLOOPUUR
Op dinsdag 30 maart staat een inloopuur op de agenda. Wilt u iets met de leerkracht(en)
bespreken, stuur een mailtje en zij plannen tijd voor u in. Ook kunnen de leerkrachten zelf
contact zoeken om iets te bespreken.


GROEP 7 NIO
Op dinsdagmorgen 6 april wordt de NIO en de NPV-J bij de leerlingen van groep 7
afgenomen. Groep 8 werkt dan thuis, want we hebben in school geen ruimte om deze
leerlingen volgens de geldende regels les te geven.


EERDER UIT
Op dinsdag 6 april hebben alle leerlingen, behalve de kinderen uit de instroom, tot 13.00u
les. Neem gewoon je lunchpakket mee. De leerkrachten hebben vanaf 13.30u een
studiemiddag over Meer- en Hoogbegaafdheid.


ENQUÊTE SCHOOLTIJDEN
De uitslag van de enquête heeft u via de mail ontvangen. We gaan volgend jaar met het 5
gelijke dagen rooster werken.


OUDERBIJDRAGE
Volgende week krijgt het oudste kind uit het gezin de brief over de ouderbijdrage mee.


TENSLOTTE
Iedereen een fijn weekend en een goede zondag toegewenst!


Een hartelijke groet van het team,
Ankie van Wageningen