Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 31

Door Martijn de Bakker


     Nieuwsbrief 31
      

     Oranje Nassauschool

     Vrijdag 23 april 2021




Beste ouders/verzorgers,

 

GEBOREN 

Bij de Fam. Wilstra is vorige week vrijdag een zoontje geboren. Gijs is het broertje van Klazien (gr. 4), Loes (gr. 3) en Eefke (gr. 1). Van harte gefeliciteerd met dit mooie geschenk en Gods zegen bij de opvoeding. 

 

STAGIAIRES

Lydia Bom is stagiaire bij de kleuters en helpt daar ‘s morgens juf Astrid en ‘s middags juf Elly.

Wim van Alphen komt volgende week ook op school en gaat voorlopig in groep 5/6 stage doen. Veel succes allebei!

 

ZENDING 

In de maand april hebben we € 82,39 voor de adoptiekinderen van Woord en Daad opgehaald. Hartelijk dank hiervoor. 

 

VERKEERSEXAMEN 

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben afgelopen maandag het theoretisch verkeersexamen gemaakt. De verkeersouders hebben het nagekeken en alle leerlingen zijn in één keer geslaagd. Fijn, van harte gefeliciteerd met het behaalde succes!  

 

KONINGSSPELEN 

Vanmorgen hebben we eerst op het plein een aantal Vaderlandse liederen gezongen. Groep 0 t/m 4 heeft leuke spelletjes gedaan. Iedereen bedankt voor de hulp. Het was leuk om met dit mooie op een andere manier bezig te zijn. 

De AC bedankt voor het versieren van het plein, het kopen van de versnaperingen en het klaarzetten en begeleiden van de spelletjes.

Groep 5 t/m 8 heeft een tocht van bijna 5 km gelopen met 4 tot 6 liter water op de rug. Dat was best zwaar en dan te bedenken, dat er kinderen zijn die dit elke dag moeten doen.

Ook bedankt dat er moeders waren, die meeliepen! Er is al heel veel geld opgehaald voor deze actie. Lever alles uiterlijk volgende week vrijdag in bij de leerkracht, dan kunnen we bekendmaken hoeveel geld we totaal hebben opgehaald. We zitten nu al rond de € 1.900,-

Bedankt allemaal!

 

KONINGSDAG 2021

Met Koningsdag zullen enkele enthousiaste mensen hun muzikale krachten bundelen voor een bijzonder concert. In de dorpskerk van Nieuwe Tonge zal Arianne Dogterom met haar blokfluit en viool leerlingen (vaderlandse) liederen laten horen. Jasper van Dalfsen zal het orgel bespelen. En voor de kinderen is er een mooi verhaal. Kortom, het wordt een afwisselend programma van zang en instrumentale muziek. Jong Nieuwe Tongs talent zal de Koningsdag opluisteren. Wegens de beperkende corona maatregelen is het niet mogelijk naar de kerk te komen. Het programma wordt met beeld en geluid uitgezonden via Youtube Hervormd Nieuwe Tonge. U kunt ook luisteren via Kerkomroep Nieuwe Tonge. Het concert begint ’s morgens om 11.00 uur.

 

KAMP GROEP 8 

We hebben bericht gehad van het kamphuis, dat kamp door kan gaan. Volgende week krijgt u meer informatie. De leerlingen van groep 8 krijgen een brief mee naar huis om de kampdagen te betalen. Het kost € 75,- 

 

DEXLEX

Dit schooljaar hebben we het programma DEXLEX aangeschaft. Dexlex is een online programma waarmee de leerlingen van groep 4 t/m 8 extra werken aan spelling opdrachten. Het mooie van dit programma is, dat alle leerlingen oefenen op hun eigen niveau. Dexlex is in eerste instantie bedoeld om achterstanden op gebied van spelling weg te werken. Maar omdat alle leerlingen op hun eigen niveau werken, oefenen de sterke spellers dus soms al op niveau van het Voortgezet Onderwijs. 

Het programma werkt online, dus kan er thuis ook heel makkelijk geoefend worden met Dexlex. De leerlingen weten zelf hoe ze in kunnen loggen. Als uw kind moeite heeft met spelling zeker een aanrader om regelmatig 10 minuutjes te laten oefenen!

 

LIJSTEN INVULLEN 

U hebt uit de media vernomen dat er een enorm bedrag voor het onderwijs beschikbaar komt om de gevolgen van de corona crisis te bestrijden. De scholen hebben daarbij de taak om de beginsituatie goed in beeld te brengen en op basis daarvan een plan van aanpak, een schoolprogramma te schrijven.

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 krijgen de komende weken op school een vragenlijst over de achterliggende periode over de positieve gevoelens, negatieve gevoelens en gemis. Deze onderwerpen worden ook bevraagd aan u als ouders en aan de leerkrachten. U heeft al een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst wordt uitgezet door de kwaliteitsmedewerker van Kindwijs. De resultaten worden per school geanalyseerd.

We vragen u de vragenlijst voor het oudste kind, dat op school zit, in te vullen. Ervaart u verschillen als u meer kinderen op school hebt? Dan kunt u dat kwijt bij de opmerkingen aan het eind van de vragenlijst. Alvast hartelijk dank. 

We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

OUDERBIJDRAGE 

Er hebben al 44 van de 66 gezinnen de ouderbijdrage betaald. Fijn, we hopen dat de anderen volgen!

Het ontbijt met Pasen, de versnaperingen voor de Koningsspelen, iets te snoepen tijdens de Cito Eindtoets worden allemaal van dit geld betaald. 

 

TENSLOTTE

We hebben maandag en dinsdag ook vrij. We hopen dat u kunt genieten van het mooie weer. Fijne dagen toegewenst en tot volgende week woensdag ( groep 3 t/m 8) of donderdag (kleutergroepen). 

 

Een hartelijke groet van het team,

Ankie van Wageningen